• ALUMINIUM INSULATING GLASS PROFILES

  • INSULATING GLASS CHEMICALS

  • MOLECULAR SIEVE

  • ACCESSORIES

 

 

 

 

 

 

Kalite Belgemiz...

Amacımız; kalite yönetim şartlarına uyarak ve etkinliğini sürekli iyileştirerek, yeniden işleme oranı ile hata nedenlerinin azaltılmasını, personelin eğitim süresinin arttırılmasını, iş kazalarının azaltılmasını, müşteri şikayet oranlarının azaltılarak müşteri memnuniyetinin arttırılmasını hedefleyerek, sektörümüzde her yönüyle örnek alınan, ürünü müşteri beklentilerini karşılayacak şekilde üreten, güvenilir ve her zaman tercih edilen bir kuruluş olmaktır.

TÜV (Technischer Überwachungs - Verein) Teknik Denetim Kurumu'dur. Adını Almanca yazılışının baş harflerinden alır.

TÜV CERT – TÜV Zertifizierungsgemeinschaft e. V. – Alman ve Avusturya Teknik Muayene Birliği (German and Austrian Technische Überwachungsvereine)’nin bir tepe organizasyondur.

TÜV, İşletmelerdeki kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin belgelendirilmesi, ürün belgelendirme, gözetim ve denetim, eğitim, personel kalifikasyonu test ve kontrol hizmetlerini yürütmekte olup, gerekli tüm akreditasyonlara sahiptir. 
  
TÜV çeşitli konularda BMWA kuruluşundan akreditelidir. BMWA, Avrupa Akreditasyon Kuruluşu EA üyesi olup, karşılıklı tanınma anlaşmaları gereğince TÜV tarafından verilen belgeler tüm Dünya`da geçerlidir. TÜV yaptığı belgelendirme incelemeleri neticesinde TÜV CERT Belgesi vermektedir.
 
TÜV CERT Sertifikaları çok yanlı anlaşmalar (Multilaterale Agreement) gereği uluslararası tanınma ve kabul sağlamaktadır.